OPŠTINA PALE

OPŠTINA PALE
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Pale

Grad Pale smješten je u kotlini između planinskih masiva Romanije, Ravne planine i Jahorine, te sa pribrežjem zauzima površinu oko 8,5 km². Teritorija opštine Pale je vrlo interesantna i bogata prirodnim naslijeđem. Ona je gotovo u cjelini očuvala nenarušenu prirodu, sa ugodnom mikroklimom, četinarskim šumama i drugom vegetacijom, kao i interesantnim geomorfološkim, geološko-paleontološkim i hidrološkim vrijednostima. Područja Jahorine i Romanije su pravi parkovi prirode, koji se odlikuju reprezentativnošću, ambijentalnim i pejzažnim vrijednostima, ljepotom i bogatstvom šuma, pašnjaka i divljači, kulturno-istorijskim naslijeđem i povoljnim položajem.

Područje koje obuhvata opština Pale bilo je djelimično naseljeno, vjerovatno od ranog praistorijskog perioda. Područje Pala predstavljalo je oduvijek važnu saobraćajnu sponu između zapada i istoka, tj. sarajevske kotline i rijeke Drine. Ostaci rimskih građevina u selima Miošići i Ilijak, zanimljivi primjerci grčke keramike i vrijedni numizmatički nalazi grčke provenijencije, iz čuvenih trgovačkih naselja antičkog doba, govori o značaju i vrijednosti ovog prostora u antičkom dobu. Znatno više arheoloških nalaza pripada periodu srednjeg vijeka. Feudalni posjed Pavlovića, koji su spadali u red najkrupnijeg bosanskog plemstva, protezao se od Vrhbosne (današnje Sarajevo) na zapadu do Dobruna na istoku. Rodonačelnik Pavlovića je Pavle Radenović, koji je osim nasljednog posjeda držao rudnik Olovo, Trebinje i dio Konavala sa Cavtatom. Padom Bosne pod tursku vlast (1463) oblast Pavlovića podijeljena je u 11 nahija, a cijelo područje Turci su, prema imenu ranijih gospodara Pavlovića nazvali Vilajet Pavli. Bitka između sultanove vojske i bosanskih feudalaca odigrala se na Palama. Austro-Ugarska je došla u Bosnu i Hercegovinu kao osvajačka imperijalistička sila s težnjom da okupirane teritorije pretvori u bazu za dalje prodiranje na Balkan. Pale su potpuno spaljene i opustošene. Kraj Prvog svjetskog rata zatekao je Pale potpuno opustošene.

Mapa