OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI

OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Petrovac na Mlavi

Zbog prirodnog bogatstva i dobrog geografskog položaja ovaj kraj je oduvek bio na meti različitih osvajača. Vojske su se smenjivale, a narod ostajao na svom staništu. O svemu tome svedoče mnogobrojni istorijski spomenici raličitih kultura i iz različitih vremena. Vizantija, Rim i Turska ostavili su veliki trag u običajima, kulturi, jeziku. I dan danas stavovnici petrovačke opštine pronalaze rimske novčiće, ostatke posuđa.

Petrovac se prvi put pominje 1859. Godine. Naselje je niklo na desnoj obali reke Mlave, naspam sela Svine, i to kao potreba administracije kneževini Srbije da se tu stvori upravno središte vlasti za ceo kraj oko reke Mlave. 

Petrovac na Mlavi je dobio ime po državnom savetniku Milutinu Petroviću, velikom prijatelju knjaza Miloša Obrenovića i rođenom bratu Hajduk Veljka Petrovića. Spomen bista Milutina Petrovića, čoveka po kome je grad dobio ime, stoji od 4. juna 2005. godine na platou ispred zgrade Skupštine opštine Petrovac na Mlavi.

Geografski podaci opštine Petrovac na Mlavi

Teritorija opštine Petrovac na Mlavi zauzima područje sa izvarednim i raznovrstnim prirodnim karakteristikama koje najbolje odslikavaju mnogobrojna vrela, potoci, rečice, šume, pitoma severozapadna padina homoljskih planina, plodna ravnica Stig i bogata dolina Mlave sa divnim pejsažom i rodnom zemljom na kojoj sve dobro uspeva. Zauzima površinu od 655 kilometara kvadratnih na kojoj u 34 naselja živi 46414 stanovnika u 11437 domaćinstava. Mreža naselja je ravnomerno razvijena sa relativno uravnoteženom koncetracijom stanovništva, izuzimajući planinske delove Opštine. U administrativnom pogledu opštine Petrovac pripada Braničevskom okrugu, a okružuju je opštine Žagubica, Kučevo, Malo Crniće, Žabari, Svilajnac i Despotovac.

Opštinska uprava Petrovac na Mlavi Obronci Homoljskih planina

Na ovoj teritoriji se se odavno ukrštali važni putevi koji su vodili prema moravskoj dolini i dolinom Mlave prema Dunavu gde se i sada nalazi na jednom od najznačajnijih pravaca u okviru Podunavskog regiona koji povezuje Bor, Žagubicu i Petrovac na jednoj sa Požarevcom i autoputem Beograd - Niš, na drugoj strani.

Grad Petrovac, najveće i jedino gradsko naselje u okviru opštine, predstavlja industrijski, trgovački, zdrastveni, kulturni, saobraćajni i administrativni centar. Grad se nalazi u središnjem delu teritorije opštine, lociran neposredno na levoj i desnoj obali reke Mlave i na raskrsnici puteva koji povezuju Požarevac sa Žagubicom, a Veliku Planu, Žabare i Svilajnac sa Kučevom. U njemu prema popisu iz 2002. godine živi 8800 stanovnika.

Opština Petrovac na Mlavi manastir Vitovnica

Prostorna organizacija Opštine formirana je pod uticajem prirodnih uslova, prevashodno reljefnih, geoloških i klimatksih karakteristika. Na ovom prostoru se nalaze najplodnija poljoprivredna zemljišta, naselja, industrijske zone kao i najvažniji infrastrukturni objekti. Obezbeđivanje racionalnog koncepta organizacije, uređenja i korišćenja prostora predstavlja jedan od globalnih prioriteta ukupnog razvoja opštine, što će se ostvariti ravnomernim rasporedom privrednih aktivnosti, stvaranjem kvalitetnijih uslova života, kompletiranjem područja svim vidovima infrastrukture i funkcionalnom diferencijacijom naselja u skladu sa zaštitom životne sredine.

Nastaviće se sa urbanizacijom Opštinskog centra uz razvoj centralnih funkcija uz stvaranje uslova za obavljanje određenih funkcija u sekundarnim seoskim centrima u cilju zadovoljenja sopstvenih i potreba gravitirajućih naselja čime će se omogućiti funkcionalni razvoj mreže naselja u Opštini. Radi ostvarivanja koncepta, racionalne organizacije i korišćenja prostora, izradiće se najpre generalni plan za grad Petrovac, kao i regulacioni planovi za neka sekundarna seoska naselja uz rezervisanje prostora za ekspataciju rudnika „Melnica“.

Opština Petrovac na Mlavi Etno selo Bistrica

Turistički potencijali opštine Petrovac na Mlavi

Opština Petrovac na Mlavi sa svojim bogatim, raznovrsnim i atraktivnim prirodnim i antropogenim turistučkim potencijalom, predstavlja potencijalno interesantan mikroregion istočne Srbije, čije vrednosti poslednjih godina postaju sve značajnije na turističkoj mapi Srbije.

Posebna pažnja se poklanja afirmisanju banjskog, ekskurzionog, tranzitnog i lovnog, ali prema dosadašnjim pokazateljima naglasak bi trebao biti na razvoju ruralnog turizma.

Arheološki lokalitet Belovode

Arheološki lokalitet „Belovode“ predstavlja naselje vinčanske kulture koja na prostorima centralnog Balkana egzistira tokom druge polovine VI i prve polovine V milenijuma stare ere (okvirno 5500 – 4500 godina stare ere). Lokalitet zauzima površinu od oko 80 hektara što ga svrstava u najveća naselja ove kulture na celoj njenoj teritoriji.

Banjski turizam

Rekreaciono ugostiteljski centar „Ždrelo“, popularna „Banja“ Ždrelo nalazi se na mestu gde se plodna Stiška ravnica na čudesan način provlači kroz Gornjačku klisuru i uzdiže u Homoljske planine. Nalazi se na 11-om kilometru puta Petrovac na Mlavi – Žagubica u podnožju dva dominantna homoljska vrha Vukan i Ježevac.

Termomineralna voda može se uspešno koristiti i u terapijske svrhe kao dopunsko sredstvo pri lečenju zapaljenskog reumatizma, posledica trauma i stanja posle preloma kostiju i hurirških intervencija na koštanom sistemu, lečenju kožnih bolesti, ekcema, gljivičnih oboljenja, psorijaze, zaceljuje rane, a pomaže kod gastritisa.

Opština Petrovac na Mlavi Manastir Gornjak

Lovni turizam

Na teritoriji opštine, na površini od preko 65.000 ha nalaze se dva lovišta: Trest i Krilaš, a u svakom je izdvojen rezervat na oko 20% površine. Od krupne divljači zastupljena je srneća divljač i divlje svinje, a od sitne: zec, fazan, prepelica, divlja patka, gluvara i krha šumska šljuka,grlica, poljska jarebica. 

Seoski turizam

Opština Petrovac na Mlavi nudi izusetnu ponudu boravka u ovom kraju, selima i planinama, zapravo u kompleksima ekološki zdravih starih kuća, bačija i salaša u Podhomolju. Posebna atrakcija je etno selo Bistrica koje se nalazi pored regionalnog puta koji povezuje centar Braničevskog okruga sa Žagubicom i Borom.

Izletišta

Gornjačka klisura

Nizvodno od ušća Krupajske reke u Mlavu, ova reka formira epigeniju kojom započinje Gornjačka klisura dužine 16 kilometara. Klisura se nalazi na teritoriji opština Petrovac na Mlavi i Žagubica.

Danas ovu klisuru veoma posećuju kako ribolovci koji love pastrmku, klena, skobalja, tako i ljubitelji kulturno-istorijskih spomenika (manastir Gornjak, ostaci crkve Blagoveštenje itd), kampovanja pored reke, planinarenja. Tu se održava tradicionalni prvomajski uranak i skup motorista.

Izletište Trest

Trest se odvajkada smatra prirodnim draguljem ovog kraja i cele opštine Petrovac na Mlavi. Izletište je smešteno na zapadnim obroncima Homoljskih planina, izrazito brdsko planinskom području, koje je veoma specifičnog izgleda. 

Planinarenje

Homolje predstavlja svojevrsni turistički potencijal, još uvek nedovoljno istražen i iskorišćen. Smatra se da je ekološki najčistiji kraj u Srbiji, jer nema nikakve industrije, a planinsko okruženje čuva ovu prirodnu oazu od industrijskog zagađenja.

Kraj je izuzetno interesantan i za alpinizam i već postoje alpinističke staze odgovarajućih težina od 2 do 5. Postoje i dva mesta za paraglajding, prvenstveno vrhovi Vukan i Krilaš. U blizini Homoljske transferzale nalazi se i mogućnost za rafting jednim delom Mlave – kao atraktivna lokacija. Homoljska transferzala je staza takve konfiguracije da se može preći i biciklama (tzb bike staze).

Zgrada opštinske uprave Petrovac na Mlavi

 

KONTAKT

Srpskih vladara 165
12300 Petrovac na Mlavi, Srbija

Tel: +381 12 332 722
Fax: +381 12 331 283

Sekretarijat
Tel: +381 12 331 280
Tel: +381 12 333 533

 

Predsednik opštine Petrovac na Mlavi Duško Nedinić
Predsednik opštine
Gdin Duško Nedinić
dipl. pravnik