OPŠTINA SJENICA

OPŠTINA SJENICA
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Sjenica

Sjenica se nalazi na zapadu Sandžaka - Raška oblast. Nalazi se na putu Novi Pazar - Sjenica - Nova Varoš koji spaja ibarsku magistralu sa zlaiborskom magistralom pa ima dobre saobraćajne veze sa istokom i zapadom Raške oblasti.

Po površini (1.059 km kvadratnih) Sjenica je jedna od najvećih opština u Srbiji.

Prema podacima sa Popisa stanovništva iz 2011. godine, u Sjenici živi 26.392 stanovnika. 

Opština Sjenica je višenacionalna sredina i u njoj žive Bošnjaci, Srbi, Albanci, Crnogorci, Turci, Romi i ostali. 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Opština Sjenica Najhladniji grad u Srbiji

Sjenica je gradić i istoimena opština koja se nalazi u jugozapadnom dijelu Srbije, na prostranoj Sjeničko-Pešterskoj visoravni i u geografskom pogledu smještena je u centralnom dijelu Sandžaka.

Sam grad prostire se sa desne strane rijeke Uvac i smješten je duž rijeke Grabovice, u prostranoj Sjeničkoj kotlini, na nadmorskoj visini 1.000-1.030 m.

Sjenički kraj se nalazi u planinskom okruženju Golije (1.833 m), Jadovnika (1.733 m), Ozrena (1.693 m), Zlatara (1.625 m), Giljeve (1.617 m), Žilindara (1.616 m), Javora (1.519 m), Ninaje (1.362 m), Jaruta (1.428 m) i drugih planinskih vijenaca, s jedne, i prostranih kotlina Sjeničkog, Pešterskog (Ugljanskog), Koštanskog i drugih polja.

Graniči se sa opštinama Bijelo Polje (Crna Gora), Prijepolje, Tutin, Novi Pazar, Ivanjica i Nova Varoš.

Područje Sjeničko-Pešterske visoravni obiluje izuzetno velikim prirodnim potencijalima, pogodnim posebno za razvoj poljoprivrede i stočarstva, kao i značajnim rudnim bogatstvom (velikim nalazištima mrko – lignitskog uglja).

Pored ostalih svojih specifičnosti, Sjenica je u Evropi poznata i kao jedno od najhladnijih naseljenih mjesta. Zime u Sjenici su duge i hladne a niske temperature nekada znaju potrajati danima.

ISTORIJA SJENICE

Opština Sjenica Dani kulture

Sjenički kraj bio naseljen još u prahistoriji. Ostaci prahistorijskog utvrđenja pronađeni su na obodu Sjeničkog polja, na uzvišenju Zarudine, u blizini Sjenice, a na nekoliko lokacija u blizini Sjenice otkrivene su nekropole i pronađeni predmeti koji potiču iz prahistorijskog perioda.

Na ovom, kao i širem, prostoru živjeli su Dardanci, koje je kasnije na jug protjeralo ilirsko pleme Autarijata.

Sjenica se prvi put pominje 1253. godine kao mjesto na dubrovačkom putu, gdje su pristajali i plaćali carinu dubrovački trgovci.

U prvim decenijama pod Osmanlijama (XV vijek), Sjenica je istoimeni vilajet i nahija u sastavu Sandžaka Bosna, odnosno jedan u nizu hasova skopsko-bosanskog sandžak-bega i krajišnika Isa-bega Ishakovića.

Od 1790. do 1817. godine Sjenica je jedan od 5 kadiluka novoformiranog Novopazarskog sandžaka: Novi Pazar, Stari Vlah (Nova Varoš), Sjenica, Mitrovica i Trgovište.

Godine 1835. Sjenica se pominje kao središte Novopazarskog sandžaka.

Poslije Prvog balkanskog rata, 1912/13. godine, sjenički kraj je ušao u sastav Kraljevine Srbije. Sjenica je postala središte istoimenog sreza, koji je imao 26.381 stanovnika i u čijem sastavu se nalazilo 12 opština, 80 sela, 44 zaseoka i jedna varoš (Sjenica).

TURISTIČKI POTENCIJALI SJENICE

Opština Sjenica Prirodne lepote Pešterska visoravan

Izuzetne prirodne pogodnosti i razvijena tradicija zimskih sportova, područje opštine Sjenica čini jednim od najvećih potencijala za razvoj zimskog sportskog, kao i ljetnjeg rekreativnog i izletišnog turizma, na području Republike Srbije i šire. U tom smislu, Sjenica raspolaže sa većim brojem ski staza, kao i sa Nacionalnim biatlon centrom Žari.

Od ostalih potencijala izdvajaju se rezervati prirode Uvac, Gutavica i Paljevine, Sjeničko jezero, veliko Peštersko polje, Ušački pećinski sistem, Tubića pećina, Baždarska pećina, meandri rijeke Vape, kao i mnogobrojna arheološka nalazišta i lokaliteti.

TURISTIČKE ATRAKCIJE SJENICE

Opština Sjenica Rezervat prirode Uvac

 • Nacionalni biatlon centar Žari
 • Rezervat prirode Uvac
 • Rezervat prirode Gutavica
 • Rezervat prirode Paljevine
 • Sjeničko jezero
 • Veliko Peštersko polje
 • Ušački pećinski sistem
 • Tubića pećina
 • Baždarska pećina
 • Meandri rijeke Vape
 • Biosfera Golija

MANIFESTACIJE U SJENICI

Opština Sjenica Dani sjeničke pite

 • Prvomajski Teferidž - 01. maj
 • Poljoprivedni sajam - jun
 • Dani sjeničke pite - avgust
 • Oktobarski dani kulture - oktobar

INVESTIRAJTE U SJENICU

Opština Sjenica Ski centar Žari

Vrijedno je, isplati se!

Vaš novac možete uložiti gdje hoćete.

Vaš interes je da povratite uloženo i ostvarite dobit. Što veću to bolje.

Vaš interes je – VAŠ INTERES.

Naš interes je da Sjenica bude dobro mjesto, i za život njenih građana i za sve koji u nju dođu, ulože svoj novac i razviju svoj biznis.

Puno je razloga da vaš biznis razvijate u Sjenici. Za vaš uspjeh navešćemo samo 7 razloga zbog kojih je Sjenica ispred ostalih.

 • Lak pristup tržištu od 160 miliona potrošača
 • Dobra strateška lokacija za razvoj poslovanja
 • PDV 10 do 20%, porez na profit 15% – najniži u Evropi
 • Visoko edukovana i pristupačna radna snaga
 • 76 ha građevinskog zemljišta za “greenfield” investicije
 • Posebne povlastice za domaće i strane investitore
 • Najmlađa populacija u zemlji

KONTAKT

Tel: +381 20 741 071
Fax: +381 20 741 288

Predsjednik opštine
G-din Hazbo Mujović, dipl. ing. mašinstva

Mapa