RASADNIK LEPO POLJE

RASADNIK LEPO POLJE
5 zvezdica od 4 glasova

Kontakt

Najpoznatiji rasadnik u Srbiji

Rasadnik Lepo polje je najpoznatiji rasadnik u Srbiji. Ono što ih čini posebnim su mnogobrojne nagrade dobijene za sadni materijal. 

Ovaj rasadnik, koji se nalazi na 6 km pre Ljiga, ne uvozi biljke, već ih uzgaja, zbog čega su njihove sadnice vitalne i lako se prilagođavaju prilikop presađivanja.

Sadni materijal

Sadni materjal koji se uzgaja u rasadniku Lepo polje oplemeniće vaš vrt, park ili dvorište. U širokom asortimanu pronaćiće te sve vrste sadnica, kao što su: četinarsko drveće, listopadno drveće, žbunje, ukrasno bilje, perene, ukrasne trave i puzavice.

Četinarsko drveće

Rasadnik Lepo polje u svojoj ponudi ima razno četinarsko drveće.

sadnice_visoki_cetinari_rasadnik_lepo_polje sadnice_cetinari_stubaste_forme_rasadnik_lepo_polje sadnice_polegli_cetinari_rasadnik_lepo_polje

U ponudi su: 

 • Visoki četinari

Dugoigličava jela
Koreanska jela
Kavkaska jela
Španska jela
Atlaski kedar
Lavsonov pačempres
Himalajski kedar
Stjuartov pačempres (Chamaecyparis lawsoniana Stewartii)
Lejlandski čempres (Cupressocyparis leylandii)
Pančićeva omorika
Bodljiva smrča
Himalajski bor
Crni bor
Beli bor
Vajmutov bor
Duglazija
Močvarni čempres
Tisa
Džinovska tuja

 • Četinari stubaste forme

Irska kleka
Kleka (Juniperus scopulorum Blue arrow)
Kleka (Juniperus scopulorum Skyrocket)
Stubasta tisa
Tuja (Thuja occidentalis columna)
Tuja (Thuja occidentalis smaragd)

 • Niski i kuglasti četinari

Lavsonov pačempres (Chamaecyparis Lawsoniana Elwoodii)
Pačempres (Chamaecyparis Lawsoniana globosa)
Končasti pačempres
Niski četinar (Chamaecyparis pisifera Boulevard)
Niski četinar (Chamaecyparis pisifera Squarrosa)
Kleka (Juniperus chinensis stricta)
Polegla smrča (Picea abies Nidiformis)
Konika (Picea alba conica)
Patuljasta plava smrča
Planinski bor
Srebrni bor Pinus silvestris watererii
Kuglasta tuja
Tuja (Thuja occidentalis Rheingold)
Tuja (Thuja occidentalis Danica)
Tuja (Thuja occidentalis tiny tim)
Tuja (Thuja orientalis aurea nana)

 • Polegli četinari Kleke

Kleka (Juniperus horizontalis)
Kleka (Juniperus horizontalis douglasii)
Kleka (Juniperus chinensis hetzii)
Kleka (Juniperus horizontalis andorra compact)
Kleka (Juniperus horizontalis andorra compact variegate)
Kleka (Juniperus horizontalis blue chip)
Kleka (Juniperus horizontalis golden carpet)
Kleka (Juniperus horizontalis prince of wales)
Kleka (Juniperus chinensis old gold)
Kleka (Juniperus chinensis pfitzeriana aurea)
Kleka (Juniperus squamata blue carpet)
Kleka (Juniperus squamata blue star)
Kleka (Juniperus squamata meyeri)
Kleka (Juniperus horizontalis plumose)
Kleka (Juniperus horizontalis wiltonii)
Kleka (Juniperus chinensis expansa variegate)

Listopadno drveće

Rasadnik Lepo polje u svojoj ponudi ima razno listopadno drveće.

sadnice_listopadno_drvece_stubaste_forme_rasadnik_lepo_polje sadnice_listopadno_drvece_kuglaste_forme_rasadnik_lepo_polje sadnice_listopadno_drvece_zalosne_forme_rasadnik_lepo_polje

Možete izabrati visoko, srednje i nisko listopadno drveće, kao i različite forme listopadnog drveća. U ponudi su:

 • Visoko listopadno drveće

Klen
Pajavac
Mleč
Javor (Acer platanoides Crimson king)
Obični javor
Kanadski javor
Srebrnolisni javor
Divlji kesten
Crveni divlji kesten
Grab
Pitomi kesten
Katalpa
Koprivić
Mečija leska
Beli jasen
Crni jasen
Ginko
Likvidambar
Tulipanovac
Javorolisni platan
Crveni hrast
Sofora
Krupnolisna lipa
Srebrnolisna lipa

 • Srednje i nisko listopadno drveće

Žešlja
Šarenolisni javor (Acer Negundo Flamingo)
Pajavac, negundovac, jasenolisni javor (Acer Negundo Variegatum)
Japanski javor (Acer palmatum atropurpureum)
Svileno drvo
Ružičasti glog
Kelreuterija (Koelreuteria paniculata)
Nigra, tamno crvena ukrasna šljiva (Prunus cerasifera pissardii)
Japanska trešnja
Žalosna japanska trešnja
Ružičasti bagrem
Zlatni bagrem
Dlakavi ruj
Kovrdžava vrba
Jarebika

 • Listopadno drveće žalosne forme

Breza
Žalosni grab
Crvenolisna žalosna bukva
Žalosni dud
Žalosna vrba
Žalosna iva
Žalosna sofora
Žalosni brdski brest

 • Listopadno drveće stubaste forme

Stubasti grab
Stubasta bukva
Stubasta trešnja
Stubasti hrast

 • Listopadno drveće kuglaste forme

Kuglasti javor
Kuglasta katalpa
Kuglasti jasen
Kuglasta trešnja
Kuglasti bagrem
Japanska vrba

Žbunje

Rasadnik Lepo polje u svojoj ponudi ima razno ukrasno žbunje.

sadnice_listopadno_zbunje_rasadnik_lepo_polje sadnice_zimzeleno_zbunje_rasadnik_lepo_polje rascvetane_magnolije_rasadnik_lepo_polje

Možete izabrati listopadno, poluzimzeleno, zimzeleno žbunje ili magnolije. U ponudi su:

 • Listopadno žbunje

Tumbergova žutika (Berberis thunbergii “Atropurpurea”)
Tumbergova žutika (Berberis thunbergii atropurpurea Carmen)
Letnji jorgovan
Japanska dunjica
Sibirski dren
Zlatni dren (Cornus stolonifera Flaviramea)
Leska
Ruj pamukovac
Kraljevski purpurni ruj
Zlatni ruj (Cornus coggygria Golden spirit)
Deucija
Forzicija
Sirijska ruža
Hortenzija
Prolećni jasmin
Kerija
Indijski jorgovan
Petoprsta
Pajasmin
Fizokarpus
Japanska suručica
Patuljasta japanska suručica
Spireja (Spiraea japonica Golden princess)
Vanhuteova suručica
Biserak
Jorgovan
Crna udika
Crvena udika
Vajgela
Vajgela (Weigela Florida Variegata)
Vajgela (Weigela Florida Victoria)

 • Poluzimzeleno žbunje

Abelija
Kineska žutika (Berberis Julianae)
Žutika (Berberis x media red jewel)
Polegla dunjarica
Kalina
Lonicera

 • Zimzeleno žbunje

Aukuba (Aucuba japonica)
Berberis beličasta žutika (Berberis candidula)
Šimšir
Dunjarica (Cotoneaster dammeri)
Dunjarica (Cotoneaster hybrid Bella)
Dunjarica (Cotoneaster salicifolius Parkteppich)
Dunjarica (Cotoneaster salicifolius)
Kineska kurika (Euonymus fortunei)
Japanska kurika
Božikovina
Lavanda
Suručica (Lonicera pileata)
Mahonija
Fotinija (Photinia x fraseri “Red Robin”)
Lovor višnja
Vatreni trn
Čempresolika santolina
Kožasta udika
Juka Adamova igla

 • Magnolije

Žuta magnolija
Crna magnolija
Zvezdasta magnolija
Magnolija (Magnolia x soulangeana)
Magnolija Suzan

Perene

Rasadnik Lepo polje u svojoj ponudi ima raznovrsno ukrasno bilje, perene.

sadnice_perene_cuvarkuce_rasadnik_lepo_polje

U ponudi su:

 • Ivica (Ajuga reptans)
 • Kandilica (Aquilegia hybrida)
 • Holandska trava
 • Vrtni karanfil
 • Zdravac
 • Zečija stopa
 • Koralni zvončić, hojhera (Heuchera sanguinea)
 • Hoste
 • Plamenac
 • Irska mahovina
 • Čuvarkuće
 • Zekine uši

Puzavice

Rasadnik Lepo polje u svojoj ponudi ima raznovrsne puzavice.

sadnice_puzavice_rasadnik_lepo_polje

U ponudi su:

 • Petolisna akebija, čokoladna loza (Aquebia quinata)
 • Klematis
 • Bršljan
 • Orlovi nokti
 • Petoprsna lozica
 • Troprsna lozica
 • Tekoma
 • Plava kiša, glicinija

Ukrasne trave

Rasadnik Lepo polje u svojoj ponudi ima raznovrsne ukrasne trave.

sadnice_ukrasne_trave_rasadnik_lepo_polje

U ponudi su:

 • Šarena šaš
 • Pampas trava
 • Kozja brada, plava trava (Festuca glauca)
 • Crvena trava , Crveni šaš (Imperata cylindrica red baron)
 • Kineska šaš
 • Petlovo pero

Topijarne forme

Rasadnik Lepo polje, takođe ima i raznovrsne topijarne forme biljaka.

sadnice_razne_topijarne_forme_rasadnik_lepo_polje

Topijarne forme mogu biti geometrijske ili složenijeg oblika (najčešće imaju oblik životinja ili drugih oblika uzetih iz prirode). Topijarne forme su vrtne forme koje traže redovno održavanje, orezivanje i stalnu negu. U ponudi su oblikovane, poluoblikovane ili negovane biljke, koje se po sadnji mogu oblikovati u željenom obliku.

Uređenje vrta

Pored uzgoja sadnica, rasadnik Lepo polje pruža sve vrste usluga, kada je u pitanju uređenje vrta. Inženjeri pejzažne arhitekture vrše izradu idejnog rešenja, izbor biljaka, procenu troškova i izvođenje radova, kako bi sve prilagodili baš vašem vrtu, dvorištu, parku ili zelenoj površini.

uredjenje_vrta_ukrasno_bilje_dekorativan_kamen_rasadnik_lepo_polje

Sadnja biljaka

Pored izrade idejnog rešenja, rasadnik Lepo polje pruža i sve ostale vrste usluga, kao što su transport sadnica i sadnja biljaka.

Prateći materijal za vrt

U ponudi rasadnika je i prateći materijal za vrt, neophodan za uspešnu sadnju i rast biljaka: đubrivo, treset, malč, dekorativni kamen, kao i dekorativni panjevi i velike grane.