UniCredit Bank Srbija

UniCredit Bank Srbija
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Rajićeva 27-29
  11000 Beograd Stari grad,
  Srbija
 • Telefon: +381 11 3777 888
 • Fax: +381 11 3342 200

UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredita, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE), koja posluje u 20 zemalja i sa više od 150.000 zaposlenih i preko 9.080 ekspozitura uspešno uslužuje milione klijenata.

U regionu Centralne i Istočne Evrope UniCredit upravlja najvećom međunarodnom bankarskom mrežom od preko 3.600 ekspozitura. UniCredit posluje u Austriji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Estoniji, Nemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Turskoj i Ukrajini.

Udruživanjem snaga sa HVB Grupom i BA-CA 2005. godine, stvorena je prva prava evropska banka. Njen osnovni cilj je da kombinacijom lokalnih različitosti i vanregionalnim know-how pristupom na najbolji mogući način usluži sve svoje klijente.
 

Zašto izabrati UniCredit za svoju poslovnu banku?

 • Internacionalni i domaći know-how prisutan u jednoj bankarskoj grupaciji
 • UniCredit i BA-CA su vodeće na tržištu CIE, i kao takve čine integralni deo međunarodne grupe za pružanje finansijskih usluga
 • Globalno prisustvo u ključnim finansijskim centrima širom sveta
 • Reputacija i pozicija koje zauzima UniCredit obezbeđuju sigurnost i poverenje
 • Profesionalni menadžeri za odnose sa klijentima pružaju visok kvalitet usluge u zemlji i inostranstvu
 • Rasprostranjena mreža u CIE, uključujući komercijalne i investicione banke, predstavništva, osiguravajuće i lizing kompanije
 • Moderni i inovativni bankarski proizvodi

 

UniCredit Banka je prisutna na tržištu Srbije od 2001. godine sa mrežom od preko 73 ekspoziture.

Mapa