RUDARSTVO I ENERGETIKA

Rudarstvo i energetika predstavljaju osnovu materijalne proizvodnje savremene privrede.
Pročitajte više
Rudarstvo je jedna od najstarijih industrijskih grana, koja se razvijala od početka razvitka ljudske civilizacije. Još u kameno doba ljudi su počeli da traže i koriste rude, radi pronalska što boljeg i izdržljivijeg oružja i oruđa.

Rudarstvo se bavi iskopavanjem ruda tj. mineralnih sirovina, koje mogu biti energetske sirovine (ugalj, nafta, prirodni gas, geotermalne vode, uljni škriljci, uranijum), metalne rude i nemetali tj. nemetalne mineralne sirovine.

Energetika obuhvata oblast privrede koja proizvodi, prenosi i distribuira nuklearnu i električnu energiju i energente koji mogu biti iz neobnovljivih izvora (nuklearna energija), obnovljivih izvora (voda, sunce, vetar, plima i oseka, talasi, geotermalni izvori) i fosilna goriva (nafta i gas, ugalj).

Energetika je počela da se razvija tek u 19. veku, a tome je prethodio pronalazak parne mašine, koji je izazvao industrijsku revoluciju. Prva termoelektrana Edison Electric Light Station puštena je u pogon 1882. godine u Londonu, kada se pojavila i prva električna mreža, čime počinje intenzivan razvoj i izgradnja elektrana i električne mreže, s obzirom da električna energija postaje osnov za dalji razvoj čitave privrede i društva.

Prema energentima koje koriste elektrane se dele na: hidroelektrane (hidrocentrale), termoelektrane (nuklearne elektrane, elektrane na ugalj, elektrane na gas i dizel elektrane), solarne elektrane (sunčane elktrane), vetroelektrane (aero-elektrane) i geotermalne elektrane.


Pretraži unutar ovih rezultata:

Rezultati

AMPER SOLAR GROUP DOO

Proleterska 53
Banatski Karlovac
Alibunar 26320
Srbija

Solarni paneli, solarni sistemi, klimatizacija, elektro instalacije, grejanje.

ARCELOR MITTAL PRIJEDOR

Akademika Jovana Raškovića 1
Prijedor 79101
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (0)52 234-800
Fax: +387 (0)52 232-766

ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERBIA

Bulevar Mihajla Pupina 10a
Novi Beograd, Beograd 11070
Srbija

Tel: +381 11 3121 386
Fax: +381 11 3121 559

ASTRA ENERGY DOO

Karađorđeva 52
Kragujevac 34000
Srbija

Proizvodnja električne energije

AXPO

Bulevar Milutina Milankovića 11a
Novi Beograd, Beograd 11070
Srbija

Tel: +381 11 2603 767
Fax: +381 11 2603 778

BALKAN EXPLORATION AND MINING

Ustanička 128a
Voždovac, Beograd 11000
Srbija

Tel: +381 (0)11 3046 960
Fax: +381 (0)11 3474 342

BALKAN PELET

Popučke bb
Valjevo 14221
Srbija

Tel: +381 14 283 742

BASNA

Ulica 74/1
Atenica
Čačak 32104
Srbija

Tel: +381 32 5435 363

BAU ENERGY

Veliko Bonjince bb
Veliko Bonjince
Babušnica 18215
Srbija

Tel: +381 60 5536 000

BELI PROM

Braće Petrović 3
Jevremovac
Šabac 15000
Srbija

Tel: +381 15 385 101
Fax: +381 15 386 294