RUDARSTVO I ENERGETIKA

Rudarstvo i energetika predstavljaju osnovu materijalne proizvodnje savremene privrede.
Pročitajte više
Rudarstvo je jedna od najstarijih industrijskih grana, koja se razvijala od početka razvitka ljudske civilizacije. Još u kameno doba ljudi su počeli da traže i koriste rude, radi pronalska što boljeg i izdržljivijeg oružja i oruđa.

Rudarstvo se bavi iskopavanjem ruda tj. mineralnih sirovina, koje mogu biti energetske sirovine (ugalj, nafta, prirodni gas, geotermalne vode, uljni škriljci, uranijum), metalne rude i nemetali tj. nemetalne mineralne sirovine.

Energetika obuhvata oblast privrede koja proizvodi, prenosi i distribuira nuklearnu i električnu energiju i energente koji mogu biti iz neobnovljivih izvora (nuklearna energija), obnovljivih izvora (voda, sunce, vetar, plima i oseka, talasi, geotermalni izvori) i fosilna goriva (nafta i gas, ugalj).

Energetika je počela da se razvija tek u 19. veku, a tome je prethodio pronalazak parne mašine, koji je izazvao industrijsku revoluciju. Prva termoelektrana Edison Electric Light Station puštena je u pogon 1882. godine u Londonu, kada se pojavila i prva električna mreža, čime počinje intenzivan razvoj i izgradnja elektrana i električne mreže, s obzirom da električna energija postaje osnov za dalji razvoj čitave privrede i društva.

Prema energentima koje koriste elektrane se dele na: hidroelektrane (hidrocentrale), termoelektrane (nuklearne elektrane, elektrane na ugalj, elektrane na gas i dizel elektrane), solarne elektrane (sunčane elktrane), vetroelektrane (aero-elektrane) i geotermalne elektrane.


Pretraži unutar ovih rezultata:

Rezultati

BOKSIT AD MILIĆI

Lukić Polje bb
Milići 75446
Bosna i Hercegovina

Rudarstvo, saobraćaj, građevinarstvo, mašinstvo, elektroodržavanje, ugostiteljstvo i turizam, konzumna jaja, drvoprerada
Tel/fax: +38756 741 067

BOMEX EXPORT IMPORT DOO

Gavrila Principa 57
Stari grad, Beograd 11000
Srbija

Tel:+381 11 3115 316
Fax:+381 11 3115 316
Crna metalurgija

BOMEX INTERNATIONAL

Save Kovačevića 67c
Herceg Novi 85340
Crna Gora

Tel: +382 (0)31 345-999

BOMEX M DOO

Lastva Grbaljska bb
Kotor 85330
Crna Gora

Čelične armature, šipke, mašinske armature

BOSIL METAL DOO

Georgi Dimitrova 74
Bosilegrad 17450
Srbija

Tel: +381 17 878 955
Fax: +381 17 878 956
Vađenje rude

BRAĆA DACIĆ

Vele Polje bb
Tutin 36320
Srbija

Tel: +381 20 5402 222
Fax: +381 20 5402 333

BRACA-COP

10.mart 81
Bosut
Sremska Mitrovica 22217
Srbija

Tel/Fax: +381 22 687 419

Hot

BTR EXP DOO

Mirovski put bb
Boljevac 19370
Srbija

Ugalj za roštilje, industriju i poljoprivredu

ČELIK UNION DOO

Batinska 92
Subotica 24000
Srbija

Tel: +381 24 4562 713
Crna i obojena metalurgija

ČEZ SRBIJA

Bulevar Mihajla Pupina 6
Novi Beograd, Beograd 11070
Srbija

tel: +381 11 2200 709