RUDARSTVO I ENERGETIKA

Rudarstvo i energetika predstavljaju osnovu materijalne proizvodnje savremene privrede.
Pročitajte više
Rudarstvo je jedna od najstarijih industrijskih grana, koja se razvijala od početka razvitka ljudske civilizacije. Još u kameno doba ljudi su počeli da traže i koriste rude, radi pronalska što boljeg i izdržljivijeg oružja i oruđa.

Rudarstvo se bavi iskopavanjem ruda tj. mineralnih sirovina, koje mogu biti energetske sirovine (ugalj, nafta, prirodni gas, geotermalne vode, uljni škriljci, uranijum), metalne rude i nemetali tj. nemetalne mineralne sirovine.

Energetika obuhvata oblast privrede koja proizvodi, prenosi i distribuira nuklearnu i električnu energiju i energente koji mogu biti iz neobnovljivih izvora (nuklearna energija), obnovljivih izvora (voda, sunce, vetar, plima i oseka, talasi, geotermalni izvori) i fosilna goriva (nafta i gas, ugalj).

Energetika je počela da se razvija tek u 19. veku, a tome je prethodio pronalazak parne mašine, koji je izazvao industrijsku revoluciju. Prva termoelektrana Edison Electric Light Station puštena je u pogon 1882. godine u Londonu, kada se pojavila i prva električna mreža, čime počinje intenzivan razvoj i izgradnja elektrana i električne mreže, s obzirom da električna energija postaje osnov za dalji razvoj čitave privrede i društva.

Prema energentima koje koriste elektrane se dele na: hidroelektrane (hidrocentrale), termoelektrane (nuklearne elektrane, elektrane na ugalj, elektrane na gas i dizel elektrane), solarne elektrane (sunčane elktrane), vetroelektrane (aero-elektrane) i geotermalne elektrane.


Pretraži unutar ovih rezultata:

Rezultati

COLOR XPRESS

PC Kolubara Glavna kapija - Krušik objekat B, lokal 15
Valjevo 14000
Srbija

Tel: +381 14 291 055

CONSEKO

Milana Tankosića 5
Palilula, Beograd 11000
Srbija

Tel/Fax: +381 (0)11 2765-822

CONTANGO DOO

Miše Mihajlovića 2
Rudnik
Gornji Milanovac 32313
Srbija

Trgovina metalima i njihovim koncentratima

COPPER COM

Partizanska bb
Sevojno 31205
Srbija

Tel: +381 31 534 055
Fax: +381 31 510 544

CRH (Srbija) DOO

Popovac bb
Popovac
Paraćin 35254
Srbija

Tel: +381 35 572 200
Fax: +381 35 572 207
Beton

CROWN FOREST

Prilike bb
Ivanjica 32250
Srbija

tel: +381 32 5462 071
fax: +381 32 5462 070

DANSENERGY RS

Bulevar Mihaila Pupina 10 I/343
Novi Beograd, Beograd 11070
Srbija

tel: +359 2 4210 026

DANSKE COMMODITIES SERBIA

Dragiše Brašovana 10/I
Novi Beograd, Beograd 11070
Srbija

tel: +381 11 3281 399

DBS TRADE

Jablanička 57
Sjenica 36310
Srbija

Tel: +381 63 637 876

DRINA ITALWOOD GROUP DOO

Milana Obrenovića bb
Bajina Bašta 31250
Srbija

Tel: +381 31 3868 151
Proizvodja peleta, prerada drveta