CERTOP CO DOO

CERTOP CO DOO
5 zvezdica od 5 glasova

Kontakt

Sertifikacija menadžment sistema

CERTOP danas zauzima dominantnu ulogu na Centralnom i Jugo-Istočnom tržištu Evrope u oblasti sertifikacije menadžment sistema. U skladu sa tim, Certop Co d.o.o. za sertifikacione usluge Kanjiža, sa svojim kancelarijama u Beogradu i Kanjiži, formirana je kao Centrala za tržište Jugo-Istočnog dela Evrope.

 

Međunarodni sertifikati

Koristeći dosadašnje dobre poslovne odnose, geografsku, ekonomsku i kulturnu bliskost sa privrednim i vanprivrednim subjektima Srbije, nudimo mogućnost sticanja međunarodno priznatih sertifikata po „domaćoj meri troškova“.

 

Standardizacija

Od 1998. godine do danas stekli smo poverenje više od 4000 vernih poslovnih partnera, što je nesporno najbolji dokaz uspešnosti i renomea naše kompanije. Naša Kompanija se oslanja na više od 200 kvalifikovanih i kompetentnih proveravača i tehničkih eksperata, koji pored visokog znanja u oblasti standardizacije i menadžment sistema, poseduju i potrebno iskustvo.

Kompanija CERTOP, kao posrednik stručnosti i pouzdanosti sa međunarodno priznatim sertifikatima i visokoprofesionalnim kvalitetom usluga, svojim poslovnim partnerima doprinosi konkurentnosti i direktno potpomaže u procesu integracije na međunarodno tržište.

Preuzimanjem društvene odgovornosti za razvijanje svesti kod budućih naraštaja o kvalitetu, očuvanju životne sredine i energetske efikasnosti, CERTOP podstiče inovativnost i daje pun doprinos zdravijoj i bezbednijoj budućnosti.

CERTOP je donator: Dečije bolnice u Novom Sadu, Dana kvaliteta u Beogradu i Sajma male privrede u Subotici. Zahvaljujući našim vernim poslovnim partnerima dobitnici smo velike nagrade: Regionalni Biznis Partner 2013.

Sertifikati izdati od strane CERTOP-a su međunarodno priznata dokumenta i prepoznatljivi u poslovnom svetu Evrope. Sertifikaciju sistema, kao i celokupno naše poslovanje, obavljamo na osnovu važećih akreditacija, standarda i propisa:

 • Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) na osnovu standarda ISO 9001:2008
 • Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) na osnovu standarda ISO 14001:2004
 • Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu na osnovu standarda OHSAS 18001:2007
 • Sertifikacija sistema upravljanja bezbednošču informacija na osnovu standarda ISO/IEC 27001:2005
 • Sertifikacija sistema upravljanja bezbednošću hrane na osnovu standarda ISO 22000:2005
 • Sertifikacija sistema upravljanja energetskim sistemima na osnovu standarda ISO 50001:2011
 • Energetski audit na osnovu standarda ISO 50002:2014
 • Dokaz primene sistema analiza opasnosti, kritične kontrolne tačke HACCP
 • Dokaz primene dobre proizvođačke prakse GMP
 • Obuke i edukacije

 

Sertifikacija Energetskih menadžment sistema

Certop grupacija je veći niz godina učesnik u raznim programima Evropske Unije iz domena održivog razvoja i energetske bezbednosti. Kroz te aktivnosti, kao i sertifikacijom Energetskih menadžment Sistema po međunarodnom standardu ISO 50001:2011 i izvođenjem energetskih audita po najnovijem standardu ISO 50002:2014, daje pun doprinos energetskoj efikasnosti i pronalaženju novih rešenja u pogledu uštede i optimalizaciji u potrošnji energenata.

Certop je most između svetskih dostignuća i svojih poslovnih partnera kao posrednik stručnosti i pouzdanosti. Preko svojih eksperata i kompetentnih stručnjaka prezentuje razne mogućnosti i rešenja menadžmentima i stručnjacima Kompanija iz oblasti energetike. Certop uživa punu podršku Programa Virtuelne elektrane u Mađarskoj preko kojeg je Certop izabran kao jedina kuća za sertifikaciju Energetskih menadžment sistema.

Certop Co doo Kanjiža Sertifikacija sistema menadžmenta

 

Sertifikati sistema menadžmenta

Preduzeće Certom Co doo nudi sve vrste sertifikata sistema menadžmenta:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 22000
 • OHSAS 18001
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 50001
 • HACCP
 • GMP
 • Provera procesa
 • Provera isporučilaca
 • Obuke
 • Seminari

 

Kontakt

Kancelarija u Beogradu

Resavska 78a L-2, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3620 021
e-mail: dijana.stebih@rs.certop.com 

Kancelarija u Kanjiži

Glavna 1, 24420 Kanjiža
Tel: +381 24 873 734 

Centrala u Evropi

Certop International Holding KFT
Mogyorodi ut 32, 1149 Budapest
Tel/fax: +36 1 4666 093

Generalni direktor Tibor Šandor
Tel: +381 69 710 920
Izvršni direktor Zoran Opačić
Tel: +381 69 710 981 
Direktor za sertifikaciju Tibor Horvat
Tel: +381 69 710 998 
Koordinator Lilla Domonkoš
Tel: +381 69 710 953
Menadžer za koordinaciju Dijana Štebih
Tel: +381 69 710 915
Menadžer za sertifikaciju Ivan Gagić
Tel: +381 69 710 163
Asistent za ekonomske, finansijske i opšte poslove Marta Remete
Tel: +381 69 710 952

Mapa