OPŠTINA BUJANOVAC

OPŠTINA BUJANOVAC
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Bujanovac

Na 360-tom kilometru magistralnog puta od Beograda prema Makedoniji i Grčkoj, na krajnjem jugu Srbije, nalazi se grad Bujanovac, administrativni, privredni, kulturni, zdravstveni i obrazovni centar opštine.

Opština Bujanovac Šetalište u Bujanovcu

Šetalište u Bujanovcu

Teritorija opštine zauzima površinu od 461 km2. Prema rezultatima popisa iz 2002. godine, u njoj stalno živi 43 302 stanovnika, odnosno 94 stanovnika po kilometru kvadratnom.

Etnička struktura stanovništva:

  • 55% Albanaca
  • 34% Srba
  • 9% Roma

(popis od 2002 god.)

Opština Bujanovac je teritorijalna jedinica, osnovana 1913. godine, u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine. Opština ima svojstvo pravnog lica. Sedište je grad Bujanovac, ulica Karađorđa Petrovića br. 115, 17520 Bujanovac. Osim gradskog naselja Bujanovac, opština Bujanovac ima još 59 naseljenih mesta, organizovanih u 27 mesnih zajednica.

Opština Bujanovac Gradski trg u Bujanovcu

Gradski trg u Bujanovcu

Od ukupnog broja stanovnika, na teritoriji gradskog naselja Bujanovac živi 12 011, a na seoskom području 31 291 stanovnik. Pored stanovnika koji stalno borave na teritoriji opštine, prema popisu iz 2002. godine, još 10 183 stanovnika borave u inostranstvu duže od godinu dana.

 

ISTORIJA BUJANOVCA

Praistorijsko doba teritorija današnjeg Bujanovca pripadala je starom Ilirskom plemenu Dardancima, dok je u Antičko doba bio deo Rimskog carstva.
Potom pada pod vlast Vizantije, u XII veku ove krajeve osvajaju srpski vladari.
Pod Turskom vlašću je Bujanovac bio od 1427-1912 godine, punih 485.godina.
U tom periodu narod ovog kraja se bavio stočarstvom i poljoprivredom a posebno se isticao po uzgoju duvana i konoplja.
Nadaleko su bili poznati bujanovački užari, mutavdžije, lončari, kovači i opančari.
Bujanovac su kroz vekove različiti narodi različito zvali:

  • Albanci - Bujanofc, Bujanovc i Bujanoc
  • Srbi - Gojanovci, Bujanovce i Bujanovac
  • Turci - Boyanofça

 

GEOGRAFSKI POLOŽAJ BUJANOVCA

Teritorijalno pripada Pčinjskom okrugu. Opština Bujanovac se prostire između 42o 15` 35`` i 42o 23` 30`` severne geografske širine i 21o 36` 30`` i 21o 57` 00`` istočne geografske dužine na površini od 461 km2 i ubraja se u red većih naseljenih mesta u Srbiji. Opština Bujanovac je smeštena između opština Preševo, Trgovište, Vranje, Kosovska Kamenica i Gnjilane, a jednim delom na jugu (13km) se graniči sa Republikom Makedonijom.

 

OBRAZOVANJE U BUJANOVCU

U Bujanovcu se u osnovnim i srednjim školama školuje više od 8.000 mladih. Bujanovac ima razvijenu mrežu osnovnih škola. Na teritoriji opštine Bujanovac postoji 10 osnovnih škola, dve srednje škole i jedna muzička škola. U osnovnim školama ima 261 odeljenja sa ukupno 6.139 učenika. U Bujanovcu postoje dve srednje škole i to:

  • Predškolsko obrazovanje
  • Osnovne škole
  • Srednje škole

ZDRAVSTVO U BUJANOVCU

Primarnu zdravstvenu zaštitu organizuje Dom Zdravlja i ona nije kvalitetna u odnosu na druge opštine što pokazuje visoka stopa morbiditeta, mortaliteta i nataliteta kao i drugi parametri. Razlog tome je loše ekonomsko stanje i nerazvijenost opštine.
PZZ je do sada bila pod kontrolom M.C. Vranje, a ne pod kontrolom lokalne samouprave što je direktno uticalo i na kvalitet rada zdravstvene ustanove. Zbog mnogih udaljenih mesta od grada, loših puteva i infrastrukture građanima nije omogućena kvalitetna zdravstvena zaštita. U domu zdravlja trenutno radi oko 250 radnika od kojih su 52 radnika van opštine Bujanovac.
Materijalni položaj zdravstva je trenutno u lošem stanju. Nedostaju najelementarniji inventar, sanitetski materijal, ampulirani lekovi, a inventar nije menjan od kada je napravljen dom zdravlja pre 23 godine.
Potrebno je investirati u dom zdravlja čiji kapacitet neprati rast stanovništva tako da se čekaonice pretvaraju u ordinacije. Zdravstvena edukacija je niska pogotovo kod mladih.


Opština Bujanovac Dom zdravlja u Bujanovcu

Dom zdravlja u Bujanovcu

 

KULTURA U BUJANOVCU

Bujanovac je grad koji se može pohvaliti bogatom kulturnom tradicijom. Centar zabave i afirmacije kulturnih dešavanja je Dom kulture “Vuk Karadžić”. Putnici koji putuju za Makedoniju, Grčku i zemlje Bliskog istoka imaju mnogo razloga da se zaustave u bujanovačkom kraju, gde će ih dočekati vredni i gostoprimljivi ljudi sa tradicionalnom trpezom i zdravstveno ispravnom hranom.
Ovde se gost dočekuje širom otvorenih vrata i toplog srca.

 

Opština Bujanovac Dom kulture u Bujanovcu

Opština Bujanovac Dom kulture Vuk Karadžić u Bujanovcu

Dom kulture "Vuk Karadžić" u Bujanovcu

 

SPORT U BUJANOVCU

Bujanovac je grad mladosti i sporta, mesto u kome se odvija sportski život u sportskim halama i na otvorenim terenima. Izgradnjom Sportske hale 2000. godine, među mladim Bujanovčanima omiljeni sportovi su ekipni i pojedinačni, muški i ženski: fudbal, rukomet, košarka, odbojka, karate, dizači tegova, šah klub i dr.
Najdužu tradiciju i najomiljeniji je fudbalski klub “BSK”, formiran 1922. godine kao “Polet”, a od 1945. godine je dobio ime “BSK”. Najveći uspeh u bujanovačkom sportu postigao je rukometni klub “BSK - Heba”, formiran 1975. godine.

 

Opština Bujanovac Sport u Bujanovcu

Opština Bujanovac Sportski centar Mladost u Bujanovcu

Sportski centar "Mladost" u Bujanovcu

 

TURIZAM U BUJANOVCU

Bujanovac je prepoznatljiv po prirodnim lepotama, nalazištima i samim tim turističkim vrednostima. Na malom prostoru nalazi se pravo bogatstvo termomineralnih izvora (šest). Jedan od izvora Bušotina A-2 sa temperaturom od 42° po sastavu natrijum hidrokarbonatna, fluorna, ugljeno kisela i termalna, koristi se u lečenju kao prirodni faktor u Bujanovačkoj banji. Takođe, iz istog izvora, voda se koristi u proizvodnji mineralne vode i sokova.

 

 

Opština Bujanovac Bujanovačka banja

Bujanovačka banja

Bujanovcu kao turističkoj destinaciji pogoduje blizina tri međunarodna aerodroma (Niški 136 km, Skopski 70 km i Prištinski 90 km). Voda, blato i gas Bujanovačke Banje, uz najsavremeniju tehnologiju, postižu izvanredne rezultate u lečenju reumatskih bolesti, degenerativni, vanzglobni, upalni reumatizam u fazama remisije: kožne bolesti, ekcemi, psorijaza; ginekološka oboljenja, hronični zapaljenski procesi i neki oblici steriliteta; stanja rekonvalenscencije krvnih sudova, glavobolja i sl.

 

KONTAKT

Tel: +381 17 651 013
Fax: +381 17 651 044

Predsednik opštine
Šaip Kamberi

Tel: +381 17 651 102
Fax: +381 17 651 044

shaipk@yahoo.com

Mapa