OPŠTINA SOKOBANJA

OPŠTINA SOKOBANJA
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Sokobanja

Opština Sokobanja spada u one delove naše Republike koji se odlikuju čistim vazduhom i zdravom životnom sredinom. Danas je Sokobanja pravi turistički hit, Strategijom Vlade Republike Srbije 2006. okarakterisana je srpskom banjom sa najviše potencijala i jednom od sedam najatraktivnijih turističkih destinacija u Srbiji. Izvanredna prirodna bogatstva, bogata kulturno - istorijska baština, tradicija, gostoljubivost i temperament meštana, uz veoma interesantne programe i nove sadržaje, u kojima turisti mogu da uživaju samo u ovoj banji, pretvorili su Sokobanju u 2007. godini, u najatraktivniju i najposećeniju srpsku turističku pozornicu. U doba neolita na tlu Sokobanje postojala je ljudska naseobina, o čemu svedoče naučna israživanja i arheološki nalazi na lokalitetu Trebič kao i lokalitet Popovica, na desnoj obali reke Moravice u neposrednoj blizini Sokograda, koji je označen kao bronzano dobska gradina. Putopisac Feliks Kanic tvrdi da je sama Sokobanja naselje rimskog porekla u kome je postojalo kupalište - balnea, od koje reči je nastalo prvobitno ime Banja. Devet godina posle Kosovske bitke (1398) u Sokobanju su stigli Turci. Prvi put od Turaka Sokobanju je oslobodio Hajduk Veljko Petrović (1808), nakratko je ponovo preuzimaju turci od 1809 - 1810., kada je Hajduk Veljko ponovo oslobađa i ovde ostaje do 1813. godine.

Najčešće su do rata, a i posle dolazili, Stevan Sremac (umro u Sokobanji 1906.), Branislav Nušić, Isidora Sekulić, Ivo Andrić, Rodoljub Čolaković, Meša Selimović i Vasa Čubrilović. Naučnici i ljudi od ugleda bili su često viđeni u banji.

Inače, lekovita svojstva termomineralnih voda su uočena i korišćena još u rimsko doba kao i u vreme turske vladavine kada su intenzivnije korišćena u zdravstveno-lečilišne svrhe. Ta tradicija je nastavljena i posle, od oslobođenja od Turaka. Najvrednije hidrografske turističke potencijale Sokobanje čine lekovite mineralne vode. Ove vode se na teritoriji opštine javljaju na više mesta, pri čemu je moguće izdvojiti dve osnovne zone - Sokobanjsku i zonu Jošanice. Temperatura vode se kreće u rasponu od 28º C do 45º C. Ove vode spadaju u grupu radioaktivnih oligomineralnih sulfidnih hipertermnih, odnosno hipotermnih voda. Utvrđeno je i da sokobanjski vazduh pogoduje obolelima od bronhitisa i bronhijalne astme. Tome znatno doprinosi i povoljan odnos jonizacije u atmosferi, odnosno prisustvo pozitivnih i negativnih jona u odgovarajućoj srazmeri.

Krsna slava opštine Sokobanja je Sveta Trojica ili u narodu poznata i kao Duhovi.

 

Mapa