OPŠTINA DONJI ŽABAR

OPŠTINA DONJI ŽABAR
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Donji Žabar, Republika Srpska

Opština Donji Žabar nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, u ravnoj Bosanskoj Posavini, entitetu Republika Srpska.

U dalekoj prošlosti ovaj kraj (Posavina), gdje se nalazi i opština Donji Žabar, bio je močvaran, nenaseljen i pust,sa puno šuma. Do 1548. godine bila su evidentirana naselja: Crkvina (današnje selo Crkvina kod Šamca, Ogudovac sa orlovim Poljem (današnji Obudovac čiji je zaselak Orlovo Polje, Čremošnica (sadašnje selo Tramošnica, kod Gradačca) i Žabar, to je bilo zajedničko ime za Gornji i Donji Žabar. Donji Žabar je bio na nižoj nadmorskoj visini, dole, pa je i dobio ime Donji Žabar. Padom Zapadnog Rimskog carstva ovi krajevi padaju pod vlast Gota,a zatim Avara. Od IV do VII vijeka Bosansku Posavinu osvajaju Bugari i Vizantija. Početkom XV vijeka dolaze Mađari i ostaju do 1463. godine i pada Bosne pod tursku vlast. Za vrijeme turske vlasti uvedeni su brojni nameti, harač, u vidu "desetine" i "trećine". Bunu posavskih zemljoradnika ugušila je regularna Turska vojska iz Stambola.Turci su u svom bijesu zapalili više kuća u Žabaru, Obudovcu i drugim mjestima i ubili više mirnih težaka koji se nisu sakrili jer su mislili da nisu nikom ništa krivi.

Do 1992.godine područje Opštine Donji Žabar bilo je u sastavu Opštine Orašje.Početkom nesrećnog građanskog rata u BiH 1992.godine, ovo područje koje čine sela sa srpskim stanovništvom, izdvaja se iz opštine Orašje i pripaja Srpskoj Republici Bosni i Hercegovini i funkcioniše u sastavu Opštine Šamac.

Ubrzani razvoj i naseljavanje, koji su zasnovani najvećim dijelom na razvoju privatne inicijative i uspješnim privrednicima koji su od početka svog rada primjenjivali evropske standarde, posebno u agraru i industriji stočne hrane, saobraćaju i trgovini, kao i na tradicionalno vrijednim domaćinstvima, u potpunosti i suštinski opravdavaju postojanje ove Opštine i dovoljan su razlog da narod ovog područja sa osmjehom i optimizmom gleda u budućnost. Uostalom, to pokazuje i dokazuje činjenica da Budžet Opštine Donji Žabar zadovoljava u potpunosti potrebe javnog finansiranja, i ne samo to, već i omogućuje intenzivno ulaganje u izgradnju infrastrukture, puteva i druge kapitalne investicije. Jednom riječju, Opština Donji Žabar je jedno veliko (g)radilište.

Kontakt

Centrala: +387 54 875 100
Načelnik opštine: +387 54 875 795
Referent za privredu i privatno preduzetništvo: +387 54 875 102
Predsjednik opštine: +387 54 875 122
Kancelarije boračko invalidske zaštite: +387 54 810 948

Fax:  +387 54 875 100
Fax: +387 54 810 948
Tel: +387 54 875 100
Tel:+ 387 54 810 948
info@opstinadonjizabar.com

Nikola Đokanović  načelnik opštine

Mapa