OPŠTINA KOTOR VAROŠ

OPŠTINA KOTOR VAROŠ
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Kotor Varoš

Opština Kotor Varoš je smeštena u centralnom delu BIH i zauzima jugo-zapadni deo banjalučke regije. Opština zauzima, uglavnom, brdsko-planinska područja (sa nadmorskom visinom od 220 m na severo-zapadu do 1739 m na jugo-istoku), a okružena je planinskim masivima Uzlomca, Borja, Vlasice i Čemernice.  

Opštine sa kojima opština Kotor Varos graniči su Teslić, Čelinac, Kneževo i Travnik. 

Kotor Varoš

Ukupna površina opštine Kotor Varoš iznosi 560 km². Od ukupne površine na šume otpada 55,21%, na poljoprivredne povrsine 39,51%, na vodene površine 0,65%, dok se 4,6% odnosi na izgrađene i druge neplodne površine. Opština broji  27 500 stanovnika.

Okosnicu putne mreže na opštini Kotor Varoš čini magistralni put m-4 Banjaluka - Doboj, preko koga je opština povezana sa banjalučkom i dobojskom regijom. Od ovog puta odvajaju se reginalni putevi Kotor Varoš - Kneževo i Kotor Varoš - Krusevo brdo, kao i lokalni putevi. 

Na području opštine se nalaze nedovoljno istražena ležišta rude uglja, mangana, krečnjaka, arhitektonskog ukrasnog krečnjaka i dr. 

 

Istorijski podaci o opštini Kotor Varoš

Područje opštine Kotor Varoš je arheološki i istorijski daleko manje istraženo u odnosu na značaj i važnost položaja koji mu pripada. Istorijski izvori kažu da su na ovim prostorima postojala naselja u dalekoj prošlosti, čak i u periodu neolita.

Iz rimskog perioda (I v.n.e.) postoji više lokaliteta koji i danas svjedoče o rimskim građevinama: u Šipragama, na području Crkvine, 1891. godine su otkriveni ostaci ranokršćanske bazilike (III-V v.), a rimskih opeka nađeno je na više lokaliteta od kojih je najznačajniji stari grad Lauš, današnji zaseok Lauši u Mjesnoj zajednici Maslovare.

Opština Kotor Varoš

Naseljavanje i slavenizacija ovog dijela Balkanskog poluostrva u VII vijeku rezultiraće stvaranjem prvih državica Južnih Slovena, a među njima i prva bosanska država u X
vijeku. 

Srednjovjekovni grad Kotor 1519. godine prelazi pod tursku upravu. Nedugo nakon toga formira se i naselje Varoš koje obuhvata područje današnjeg Donjeg Varoša. Tako nastaje grad Kotor Varoš u čiji sastav su ušla i naselja: Kotor katolički, Kotor turski, Čepak, Slatina i Varoš. 

Naziv Kotor Varoš prvi put se spominje 1889. godine poslije popisa stanovništva Austrougarske monarhije.

Privreda opštine Kotor Varoš

Razvoj opštine se zasniva na prirodnim resursima (šume, voda, poljoprivredno zemljište i industrijski kapaciteti). Osnovne industrijske grane, nosioci i pokretači privrednog razvoja opštine, prije rata su bili: 

  • Kožarsko-prerađivačka industrija (proizvodnja kože, obuće i kožne galanterije)
  • Mašinogradnja (proizvodnja alatnih mašina i uređaja za mehanizaciju)
  • Drvna industrija (proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta)

 
S obzirom na zastupljenost poljoprivrednih, planinskih i šumskih površina stvara se mogućnost za razvoj poljoprivredne proizvodnje (stočarstvo, voćarstvo i uzgoj ljekovitog bilja) i mlekarske industrije.

Kultura opštine Kotor Varoš

Na području opštine Kotor Varoš djeluju dvije ustanove kulture: 

  • Centar za kulturu i informisanje
  • Narodna biblioteka u Kotor Varoši

Razvoj turizma opštine Kotor Varoš

Prirodni resursi kojim raspolaže opština Kotor Varoš kao što su šume i vode, a posebno izvori bistre pitke vode, pružaju mogućnosti za brži i intenzivni razvoj zimskog i ljetnog turizma. Na pritokama Vrbanje moguće je razviti, u svijetu sve popularniji flaj-fišing i na taj način privući što više turista, zaljubljenika u netaknute prirodne ljepote. Na području opštine postoje pravi prirodni dragulji, kao što su Vilenjska vrela, Bobas i jedinstven vodopad Skakavac.

Opština Kotor Varoš Vodopad Skakavac
Postoji i veliki potencijal za razvoj seoskog i planinskog turizma, kao i idealni uslovi za razvoj ekstremnih sportova kao što su paraglajding i planinarenje, pošto su obronci Vlašića neodoljiv izazov.

Opština Kotor Varoš ima pretpostavke da koristeći prirodne resurse i čistu sredinu razvija izletnički turizam, ribolovni turizam, seoski turizam.

Žuta Bukva – spomenik prirode

Jedinstveno stablo Žute Bukve u Evropi zaštićeno odlukom Vlade RS Sl. Glasnik 30/12, starosti oko 300 godina pod starateljstvom Opštine Kotor Varoš i upravom Eko etno sela Žuta Bukva.

Opština Kotor Varoš Žuta Bukva
Stablo je karakteristično po izrazito žutom lišću od pupanja u proljeće do opadanja u jesen. Nalazi se na prostoru Opštine Kotor Varoš, MZ Vagani, selo Zaselje (zaseok Stolići).


KONTAKT

Načelnik opštine
Zdenko Sakan

Tel: +387 51 784 231
E-mail: zdenkosakan@opstinakv.com

Zamjenik načelnika
Tel: +387 51 784 393

Skupština Opštine
Tel: +387 51 784 230

Mapa