OPŠTINA VLASENICA

OPŠTINA VLASENICA
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Vlasenica

Opština Vlasenica je smještena u istočnom dijelu Republike Srpske, pripada Sarajevsko-Zvorničkoj regiji, u dijelu srednjeg Podrinja, na sjevernim obroncima planine Javor, u oblasti blago zatalasanih visoravni, riječnih tokova i šumskih površina. Uvučena je u dio regije koja se zove Birač.

Opština Vlasenica

Vlasenica kao gradsko naselje nalazi se na sjevernim obroncima planine Javor na 680m nadmorske visine, sa zapada je planina Sokolina 1314m nadmorske visine, a na sjeveru i istoku su blago zatalasane visoravni, prošarane bjelogoricom i crnogoricom, pašnjacima, oranicama, rijekama i potocima.

GEOGRAFSKI POLOŽAJ OPŠTINE VLASENICA

Opština Vlasenica Viselac

Visinski intervali su od 200 di 1400m nadmorske visine. Ovaj geoprostor pripada slivnom području rijeke Drine, a nalazi se na klimatskoj prelomnici hladnih vazdušnih masa sa planine Javor i nešto toplijih vazdušnih masa koje dolaze dolinom Rijeka Drinjač, Tišće i Jadra, što ovo područje čini vrlo vjetrovitim pogotovu u proljeće i jesen kada su vazdušna stujanja najizraženija.

PRIRODNI POTECIJALI OPŠTINE VLASENICA

Opština Vlasenica jezero

Što se tiče prirodnih potencijala opštine Vlasenica, oni se ogledaju u svojoj raznolikosti i mnogobrojnosti, a proizilazi iz geomorfoloških različitosti geoprostora, povoljne klime, bogate hidrografske mreže, raznovrsne flore i faune i prirodnih rijetkosti.

TURISTIČKI POTENCIJALI OPŠTINE VLASENICA

Opština Vlasenica nekropola stećaka
 
Vlasenica sa okolinom, svojim geografskim položajem i klimom, prirodnim ljepotama, sačuvanom ekološkom ravnotežom, bogatstvom flore i faune, uz očekivani dinamičniji razvoj privrede i dalju izgradnju i rekonstrukciju infrastrukture, ima velike mogućnosti za razvoj raznih vidova turizma (tranzitnog, smještajnog, zimsko-planinskog, lovnog, ribolovnog, zdravstvenog i dr.) i vremenom može da zauzme značajno mjesto u ukupnoj turističkoj ponudi RS i BIH.
 
Od privrednih potencijala u opštini Vlasenica posebo treba izdvojiti mogućnosti razvoja ugostiteljstva i turizma, jer slobodno možemo reći da je Vlasenica sa svojim prirodnim ljepotama oaza jedne zdrave sredine u BIH.

Opština Vlasenica crvka Sv Apostola Petra i Pavla
 
Opštinu Vlasenica vidimo kao mjesto kvalitetnog življenja u svim njenim dijelovima i atraktivnu turističku destinaciju u okruženju. 

Opština Vlasenica će postati mjesto kvalitetnog življenja, visoke zaposlenosti, dinamične privredne akrivnosti, sa posebnim naglaskom na preduzetništvu, turizmu i poljoprivredi.

Javna uprava će u saradnji sa građanima razvijati etičke principe ponašanja kako bi postala istinski servis svim grašanima opštine Vlasenica.

KONTAKT

Tel: +387 56 734 710
Tel: +387 56 733 499
Tel: +387 56 733 096
Tel: +387 56 733 297
Tel: +387 56 733 881
Tel: +387 65 249 944

Mapa