OPŠTINA PREŠEVO

OPŠTINA PREŠEVO
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Preševo

Opština Preševo pripada Pčinjskom okrugu i prostire se na teritoriji od 264km², u blizini je granice sa Makedonijom i na međunarodnom koridoru E-10 koji povezuje Beograd - Skoplje - Solun - Atinu. Pored urbanog jezgra koji predstavlja opštinski centar, opština obuhvata i 35 naselja.

Opština Preševo se nalazi na krajnjem Jugu Srbije, na razvođu crnomorskog i egejskog sliva, u dolini reke Moravice, između zapadnih planina Skopske Crne Gore i istočnih obronaka planine Rujan i opštine Bujanovac i Gnjilane, dok se na jugu graniči sa Republikom Makedonijom,odnosno otvorena je prema Kumanovskoj kotlini.Preko njene teritorije prolaze najvažniji infrastukturni koridori: železnička pruga i putni pravac Beograd-Niš-Skoplje.

Opština Preševo, zahvata prostor Preševske kotline i njenog planinskog oboda. Region grada Preševa raspolaže sa nekoliko hiljada hektara obradive površine.

Poljoprivredne površine se nalaze u dolini, formirane su između masiva skopske Crne Gore na zapadnoj strani i planine Kozjak na istočnoj strani. Dolina fizički je podeljena na dva slična dela auto-putem Beograd- Skoplje kao i vodotokom reke Južna Moravica. Sama dolina je ispresecana jarugama i lokalnim vodotocima i teren je dosta talasast. Na višim terenima sustrećemo aluvijalna zemljišta a na nižim deluvijalna.

Opština Preševo ima 35 naselja u kojima živi oko 36.000 stanovnika i 12.000 stanovnika koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu. Prosečna starost stanovnika opštine Preševo je 29,3 godine.

 

  • Povoljna lokacija – granica s Makedonijom.
  • Dobra povezanost putevima: Koridor E-10 i Autoput M-25.2
  • Međunarodni aerodromi: Niš 150 km, Skoplje 50 km, Priština 100 km, Beograd 390 km, Sofija 120 km, Solun 340 km
  • Kvalifikovana i mlada radna snaga
  • Obilje obradivih površina opremljenih sistemom za navodnjavanje
  • Obilje obradivog zemljišta
  • Neiskorišćeni proizvodni kapaciteti
  • Tradicija u poljoprivredi i stočarstvu

 

 

Postoje dve priče o poreklu imena ovog mesta. Prema nekima ime Preševo se sastoji iz dve reči: preš - što znači praziluk i eva - što na latinskom znači poljana, što bi značilo polje za uzgajanje praziluka. Drugi smatraju da toponim Preševo potiče iz mađarskog jezika i znači divlji dud. Nijedna od dve iznete tvrdnje nije potvđena.

Opština ima velike potencijale za razvoj seoskog, lovnog i tranzitnog turizma. Na razvoj turizma bitno će uticati i izgradnja Koridora 10.

U Preševu postoji jedna predškolska ustanova sa nekoliko odeljenja u okolnim selima, osam osnovnih škola i dve srednje škole. Nastava na albanskom jeziku odvija se u 6 osnovnih škola, u jednoj na srpskom a u OŠ „9 maj“ u selu Reljane koju pohađaju đaci iz obe zajednice, nastava je na oba jezika. Opština Preševo ima dve srednje škole - gimnaziju i srednju tehničku školu.

Kulturni život Preševa uglavnom se vezuje za manifestacije u domu kulture „Abdula Krašnica”. Od 1992. godine, svakog juna se organizuje festival albanskog kulturnog stvaralaštva (folklor, drama, poezija i proza). U zgradi Doma kulture nalazi se biblioteka, bioskop, kancelarije udruženja građana i TV Preševo.

KONTAKT

Maršala Tita 36
17523 Preševo, Srbija

Tel: +381 17 660 793
Tel: +381 17 660 820
Tel: +381 17 660 840
Tel: +381 17 669 786
Tel: +381 17 669 137
Tel: +381 17 669 788

Predsednica opštine Preševo
Ardita Sinani

Tel: +381 17 669 137
Fax: +381 17 660 320

Sekretar opštine
Sami Salihu

Tel: +381 17 660 688

Mapa