OPŠTINA ŽITORAĐA

OPŠTINA ŽITORAĐA
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Žitorađa, Toplički okrug                                 

Simboli opštine su zvanično usvojeni na sednici Skupštine opštine Žitorađa, dana 15.10.2010. godine. Upotreba je regulisana Odlukom o upotrebi imena, grba i zastave opštine Žitorađa.

GRB OPŠTINE

Opis grba

Grb se koristi u dva nivoa. Kao veliki i srednji grb.

Veliki grb opštine ŽitorađaSrednji grb opštine Žitorađa

 

U sredini je osnovni grb opštine Žitorađa, koji predstavlja štit. Iznad štita se nalazi srebrna bedemska kruna bez vidljivih merlona (zuba) koji predstavljaju teritorijalnu oznaku koja heraldički govori da se radi o teritoriji sa oko 20.000 stanovnika. Kao držači štita pojavljuje se na heraldički desnoj strani (levoj od strane posmatrača) Sveti apostol Petar, a sa leve strane Sveti apostol Pavle, kao direktna asocijacija na opštinsku slavu. Tu su i stegovi-heraldičke zastave, i to steg Republike Srbije kao nadredjene teritorijalne instance-heraldički desno, i istorijski steg-heraldički levo. Steg levo je kvadratan, i na njemu se nalazi zastava Opštine Žitorađa. Travom obrasli brežuljkasti postament i u dnu štita simetrično postavljene hrastove grančice, simbolišu ravničarsko-brdoviti teren naše opštine. Cela kompozicija velikog grba stoji na lenti u čijem centralnom delu je ispisan naziv opštine, levo je ispisano rimskim slovima "IVc" što označava 4. vek, od tada datiraju prvi podaci o Žitorađi. Na desnom delu lente je ispisana 1877. godina, godina oslobodjenja Žitorađe od Turaka.

Traka sa imenom opštine nije obavezni element grba, ali lepo zaokružuju njegovu vizuelnu formu i završava ovu heraldičku priču o grbu opštine Žitorađa.


ZASTAVA

Zastava opštine Žitorađa

Zastava opštine Žitorađa je kvadratnog oblika sa odnosom stranica 1:1. Na njoj su, na plavoj osnovi, predstavljeni heraldički elementi: tri krivudave linije u crvenoj, plavoj i beloj boji (boje zastave R.Srbije), kojima je predstavljena reka Toplica i tri klasa pšenice ili žita, koji simbolizuju poljoprivredu naše opštine kao osnovnu delatnost stanovništva i koji aludiraju na ime opštine.

Grafičko rešenje Opštine Žitorađa je uradjeno po zamisli i opisu i crtežu Ljubiše Stevanovića, radnika Opštinske uprave opštine Žitorađa, uz stručnu pomoć i finalnu doradu Ivana Sarajčića, diplomiranog geografa iz Zemuna i predsednika veksikološke komisije Srbskog heraldičkog društva "Beli orao".

GEOGRAFSKI POLOŽAJ I OPŠTI PODACI

Geografski položaj opštine Žitorađa

 

Opština Žitorađa nalazi se na jugoistoku Srbije, u Topličkom okrugu, na udaljenosti 10km od koridora 10 koji povezuje Srbiju sa Makedonijom, Grčkom i dalje sa Dalekim istokom. Opština se nalazi na udaljenosti 35km jugozapadno od Niša, i gravitira Nišu kao ekonomskom, političkom i kulturnom centru. U opštini živi 18900 stanovnika u 30 naseljenih mesta. Opština od 2005. godine Petrovdan proslavlja kao svoju Slavu.

ISTORIJA

Žitorađa, Toplički okrug

Prvi podaci o Žitorađi kao naseljenom mestu datiraju iz 4. veka, odkad se pominje stari vizantijski grad Žitorađsko kale. Iz ovog doba potiče i sačuvan je verski objekat Latinska crkva nadomak Žitorađe.

Žitorađa je oslobođena od Turaka 1877. godine i ova godina se smatra godinom osnivanja opštine.

KUTURNO-ISTORIJSKI SPOMENICI

Opština Žitorađa, Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

Posebno priznati i atraktivni lokaliteti nalaze se na planini Pasjači - mesto zvano Kale gde su locirani ostaci starog rimskog grada Ad Herkulem, u blizini sela Glašnica - mesto zvano Glaginska čuka, nadaleko čuvena Latinska crkva koja datira još iz 4. veka.

OBRAZOVANJE

Proslava krsne slave Petrovdan Žitorađa

Osnovna škola u Žitorađi počela je sa radom daleke 1873. godine, a danas je to savremena obrazovna ustanova koja pored matične škole u Žitoradji ima i osmorazredna odeljenja u Pejkovcu, Crnatovu i Dubovu, a u ostalim naseljima četvororazredne škole. Škola broji 1652 učenika. Srednja škola Žitorađa radi od 1978. godine. Školu čine 3 obrazovna profila organizovana kroz odeljenja mašinske, poljoprivredne i ekonomske škole. Briga i čuvanje najmlađih poverena je posebnoj ustanovi za decu dečjem vrtiću Prva radost, još od 1981. godine. Programom vrtića je obuhvaćeno 90% populacije dece predškolskog uzrasta. U Žitorađi postoji Narodna biblioteka sa fondom od oko 35.000 knjiga i sa zadatkom zadovoljenja kulturnih potreba građana.

ZDRAVSTVO

Dom zdravlja Žitorađa postoji od 1956. godine. Danas je to savremena zdravstvena ustanova koja pruža osnovnu zdravstvenu zaštitu i deo specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite. Ambulante kao oblik privremene zdravstvene zaštite rasporedjene su u svim većim mestima.

MANIFESTACIJE U ŽITORAĐI

  • Bostanijada
  • Kulturno leto
  • Krsna slava Petrovdan

 

Žitorađa

KONTAKT

Tel/fax: +381 27 8362 211
Tel: +381 27 8362 550
Mob: +381 62 265 223

Uslužni centar
Tel: +381 27 8362 922

Predsednik opštine
Ivan Stanojević

Tel: +381 27 8362 017
e-mial: predsednik@zitoradja.org

Radno vreme
Ponedeljak - petak od 7-15 časova

Mapa