OPŠTINA VLASOTINCE

OPŠTINA VLASOTINCE
0 zvezdica od 0 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Vlasotince, Jablanički okrug

Opština Vlasotince se nalazi u jugoistočnoj Srbiji, u Jablaničkom okrugu.

Generalno posmatrano opština ima brdsko-planinski karakter (sa razvijenim  i razuđenim reljefom), koji čini preko 80% njene teritorije.  Najniža tačka je na 230 m nadmorske visine na ušću Vlasine u Južnu Moravu, a najviši vrh Raskrsje na 1.433 m. 

Geografski položaj Vlasotinca

U morfološkom pogledu izdvajaju se dve celine dolinsko-kotlinska (najplodiniji deo opštine) i brdsko-planinska. 

Klima opštine Vlasotince  je umereno-kontinentalna sa župskom varijantom u ravničarskom-brežuljkastom delu do 500m nadmorske visine.

Privredni resursi 

Opština Vlasotince raspolaže raznovrsnim prirodnim resursima, koji predstavljaju dobru osnovu za povećanje ekonomske snage i uspešniji razvoj opštine. 

Među značajne resurse ubrajaju se: poljoprivredno zemljište, šume, i vodni resursi, koji zajedno pružaju pogodne uslove za  ekonomski razvoj turizma. Poljoprivredno zemljište predstavlja najobimniji i naznačajniji resurs. Prostire se na površilni od 16.853 ha. i obuhvata 54,7% teritorije opštine. U strukturi poljoplrivrednog zeljmišta dominiraju površine pod oranicama i baštama 43,0%. 

Kod setvene strukture dominantno mesto zauzimaju žita 64,7%, stočno krmno bilje 19,3% i povrće 14,7%. 

Kvalitet i raznovrsnost zemljišta, povoljni klimatski uslovi, izuzetno čista i nezagađena prirodna sredina, kao i tradicija stanovništva da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, omogućuju raznovrsnu proizvodnju u obimu, koji bi mogao biti oslonac budućeg razvoja. 

Razvojni značaj ovog resursa u narednom periodu zavisiće od intenziviranja povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva, kao i od revitalizacije stočarstva i izgradnje preradjivačkih kapaciteta. 

Opština Vlasotince reka Vlasina Gradsko jezero

Šume predstavljaju obiman prirodni resurs i značajan  potencijal. Ukupna površine šuma i šumskih zasada na teritoriji opštine Vlasotince iznosi 12.873 ha. Razvojni značaj ovog resursa zavisiće prvenstveno od zaštite i pošumljavanja šumskih površina, povećanja stepena otvorenosti velikih šumskih površina, primene stručno-tehničkih radova i šumama koje se nalaze u privatnom vlasništvu, kao i od uređenja lovišta i razvoja lovstva. 

Vodni potencijal, reka Vlasina, predstavlja veoma važan potencijal opštine. Vlasina protiče kroz teritoriju opštine Vlasotince svojim srednjim i donjim tokom. Na teritoriji opštine Vlasotince, najvažnije pritoke Vlasine su: Ljuberađa, Tegošnica i Pusta Reka. Značaj vodnih resursa u narednom periodu zavisiće od njihove zaštite, očuvanja i uređenja.

Kultura

Vlasotince

Kulturnu baštinu opštine Vlasotince čine: arheološka nalazišta, crkve, spomenici, dela slikarstva, spomenici narodnog  graditeljstva, znamenita mesta i ustanove kulture:

 • Kulturni centar
 • Narodna biblioteka
 • KUD "Siniša Janić"

 

Obrazovanje

Mrežu ustanova osnovnog obrazovanja čine 9 osnovnih škola od kojih su dve gradske "Siniša Janić" i "8. Oktobar" sa po  1.200 učenika. U opštini rade i dve srednje škole: Tehnička škola i Gimnazija "Stevan Jakovljević". 

Pružanje usluga u oblasti dečje zaštite obezbeđeno je u okviru Predškolske ustanove "Milka Dimanić".

Zdravstvena zaštita stanovništva obavlja se u Domu zdravlja i Bolnici sa zdravstvenim stanicama i ambulantama u naseljima. 
Vlasotince ima brojna sportska udruženja i klubove. 
Glavni nosilac i realizator aktivnosti iz delokruga socijalne zaštite je Centar za socijalni rad, koji je organizovan za opštine Vlasotince i Crna Trava.

 

Turističke atrakcije opštine Vlasotince

Turska kula zavičajni muzej Vlasotince

Najzačajnije prirodne lepote i turistički potencijali opštine Vlasotince su:

 • Vlasinsko jezero
 • Reka Vlasina
 • Veštačko jezero u samom gradu
 • Suva planina
 • Čemernik
 • Čobanac

Kulturno istorijske znamenitosti

 • Kulturno istorijske znamenitosti grada Vlasotinca su: 
 • Stara čaršija - nastala u drugoj polovini XIX veka
 • Spomen park na starom groblju
 • Spomen park pored obale Vlasine
 • Spomenik ratnicima Balkanskih ratova i prvog svetskog rata u Centru grada
 • Crkva Sočestvije svetoga duha - iz prve polovine XIX veka Gigina kuća - sadašnja gradska biblioteka
 • Mlin Popovića - izgrađen krajem XIX veka
 • Sokolski dom - izgrađen početkom XX veka
 • Turska kula - Zavičajni muzej
 • Palata Milana Valčića - danas upravna zgrada GP Crna Trava

 

Manifestacije u Vlasotincu

Vinski bal opština Vlasotince

Najvažnije manifestacije u Vlasotincu su

 • Pivski festival u Ladovici
 • Vinski bal

Mapa