OPŠTINA PETROVO

OPŠTINA PETROVO
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Opštinska uprava Petrovo

Opština Petrovo nalazi se u središnjem dijelu BiH , odnosno središnjem južnom dijelu Republike Srpske obuhvatajući Sprečansko polje i sjeveroistočni dio planine Ozren. Nalazi se između tri poznata privredna bazena: Tuzlanskog, Zeničkog i Dobojskog. Petrovo je skoro u cjelini ruralno područje, osim malog dijela mjesne zajednice Petrovo, gdje se nalazi administrativni centar opštine i gdje je i najveća gustina naseljenosti. Reljefno 65% teritorije opštine Petrovo čini brdsko – planinsko područje, a ostalih 35% teritorije je ravničarsko. Šuma i zemljište su dva važna prirodna resursa kojima obiluje opština Petrovo. Planina Ozren bogata je prirodnim resursima, posebno zdravom pitkom vodom sa izvorištima u ekološki očuvanoj sredini, termo-mineralnim vodama sa ljekovitim svojstvima, te rudnim i mineralnim resursima. Razvoj opštine Petrovo usmjeren je ka iskorištavanju mineralnih sirovina, a posebno termomineralnih voda i tečnog ugljen-dioksida, kao i razvoju turizma. Glavni kapaciteti su drvo-prerađivačka industrija, laka hemijska industrija  i proizvodnja građevinskog materijala.

Opština Petrovo razvija turizam na prelijepim predjelima Ozrena u čijem je centru, u naselju Kaluđerica, smješten Manastir Svetog Nikole na Ozrenu iz XIII vijeka kao i izgrađeni ugostiteljsko – turistički objekti.

Kontakt

Ozrenskih odreda bb
74317 Petrovo

Tel: +387 53 262 700
Tel: +387 53 262 720
info@petrovo.ba
www.petrovo.ba

Ozren Petković, načelnik opštine

tel:  +387 53 262 700
fax:  +387 262 720
e-mail:  nacelnik@petrovo.ba

Mapa